Sat. Apr 10th, 2021

SMAN 56 JAKARTA

SMART SCHOOL SMA Negeri 56 Jakarta

NURMAH

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 10

  1. Iman kepada Malaikat
  2. haji, zakat dan wakaf