PTS GANJIL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PTS Kelas 10.1 PTS Kelas 10.2 PTS Kelas 10.3 PTS Kelas 10.4 PTS Kelas 10.5 PTS Kelas 10.6 PTS Kelas 10.7 PTS Kelas 11A1 PTS Kelas 11A2 PTS Kelas 11A3 PTS Kelas 11S1 PTS Kelas 11S2 PTS Kelas 11S3 PTS Kelas 11S4 PTS Kelas 12A1 PTS Kelas 12A2 PTS Kelas 12S1 PTS Kelas 12S2 PTS […]

Read More »

PENILAIAN AKHIR TAHUN 2022

PAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PAT Kelas 10 MIPA 1 PAT Kelas 10 MIPA 2 PAT Kelas 10 MIPA 3 PAT Kelas 10 IPS 1 PAT Kelas 10 IPS 2 PAT Kelas 10 IPS 3 PAT Kelas 10 IPS 4 PAT Kelas 11 MIPA 1 PAT Kelas 11 MIPA 2 PAT Kelas 11 IPS 1 PAT […]

Read More »

PENILAIN TENGAH SEMESTER GENAP 2022

PTS SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PTS Kelas 10 MIPA 1 PTS Kelas 10 MIPA 2 PTS Kelas 10 MIPA 3 PTS Kelas 10 IPS 1 PTS Kelas 10 IPS 2 PTS Kelas 10 IPS 3 PTS Kelas 10 IPS 4 PTS Kelas 11 MIPA 1 PTS Kelas 11 MIPA 2 PTS Kelas 11 IPS […]

Read More »

UJIAN SEKOLAH TAHUN 2022

US TAHUN PELAJARAN 2021/2022 US Kelas 12 MIPA 1 US Kelas 12 MIPA 2 US Kelas 12 MIPA 3 US Kelas 12 IPS 1 US Kelas 12 IPS 2 US Kelas 12 IPS 3 US Kelas 12 Bahasa Alternatif Ujian Sekolah Klik disini Perangkat Ujian Sekolah Berita Acara Absen Kelas 12 MIPA 1 Absen Kelas […]

Read More »

KENAIKAN KELAS X DAN XI TAHUN 2020

SK Kepala Sekolah SMA Negeri 56 Jakarta Tentang Kenaikan kelas x dan xi berdasarkan ketuntasan hasil belajar peserta didik sma negeri 56 jakarta¬† tahun pelajaran 2019/ 2020 adalah sebagai berikut: SK Kenaikan Kelas 10A1.pdf SK Kenaikan Kelas 10A2.pdf SK Kenaikan Kelas 10A3.pdf SK Kenaikan Kelas 10B.pdf SK Kenaikan Kelas 10S1.pdf SK Kenaikan Kelas 10S2.pdf SK […]

Read More »