NURMAH

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 10

  1. Iman kepada Malaikat
  2. haji, zakat dan wakaf