PENILAIAN AKHIR TAHUN 2022

PAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PAT Kelas 10 MIPA 1 PAT Kelas 10 MIPA 2 PAT Kelas 10 MIPA 3 PAT Kelas 10 IPS 1 PAT Kelas 10 IPS 2 PAT Kelas 10 IPS 3 PAT Kelas 10 IPS 4 PAT Kelas 11 MIPA 1 PAT Kelas 11 MIPA 2 PAT Kelas 11 IPS 1 PAT […]

Read More »

PENILAIN TENGAH SEMESTER GENAP 2022

PTS SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PTS Kelas 10 MIPA 1 PTS Kelas 10 MIPA 2 PTS Kelas 10 MIPA 3 PTS Kelas 10 IPS 1 PTS Kelas 10 IPS 2 PTS Kelas 10 IPS 3 PTS Kelas 10 IPS 4 PTS Kelas 11 MIPA 1 PTS Kelas 11 MIPA 2 PTS Kelas 11 IPS […]

Read More »